Staatsieportretten t.b.v. pers & media

Voor de pers kunnen de staatsieportretten van elke hofhouding gebruikt worden. Bij het gebruik van deze foto’s dient de naamsvermelding ‘© Marc Pluim Fotografie’ aangehouden te worden! Onrechtmatig gebruik van deze beelden zal aangepakt worden.

Advertenties
We Use ONLYOFFICE Online Office