Bestuur

Het (dagelijks) bestuur houdt toezicht op alle zaken binnen de vereniging. Dit om ervoor te zorgen dat een ieder doet wat er van hem of haar verwacht wordt, met eenzelfde doel: de mensen in ons dorp laten genieten.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Niels Gabriël (Voorzitter)
Marco van Woudenberg-Warman (Kanselier)
Johan Brouwer (Thesauriër)
Mariëtte Flipse (Vice-voorzitter)
Michelle Flipse-Welling (Commissaris)

Het bestuur is te bereiken via de kanselier op kanselier@cvdenarrenkap.nl