Bestuur

Het (dagelijks) bestuur houdt toezicht op alle zaken binnen de vereniging. Dit om ervoor te zorgen dat een ieder doet wat er van hem of haar verwacht wordt, met eenzelfde doel: de mensen in ons dorp laten genieten.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Niels Gabriël
Voorzitter
Arnoud Appeldoorn
Vice-Voorzitter
Marco van Woudenberg-Warman
Kanselier
Johan Brouwer
Thesauriër
Mariëtte Flipse
Commissaris